Description

Tarjama Da Sharhin Ma’anonin Alkur’ani Mai Girma (volume 1-2) na Sheikh Ja’afar Mahmoud Adam. Wanda aka Buga a Sheikh Ja’afar Islamic Documentation Centre.

Additional information

Weight 3 kg